Kolin Hotel Spa & Convention Center | Sürdürülebilirlik

 

KOLİN HOTEL

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

 

Kolin Hotel Spa & Convention Center olarak olarak, yaşam bütünlüğümüzün korunması ve her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çevre bilinci ile ekolojik dengeyi bozmadan, enerji ve doğal kaynak kullanımında tasarruf tedbirleri uygulayarak, atık azaltma hedefi ile faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Yerel halkı, girişimcileri desteklemek ve kalkındırmak adına hammaddelerimizi yerel tedarikçilerden temin etmeye çalışıyoruz. Otel istihdamımızda da çalışanlarımızın yerelden seçilmesine özen gösteriyoruz.

Herkes için erişilebilirlik felsefesi ile özel ihtiyaçları olan değerli misafirlerimize ve personellerimize tesisimizde rahat bir ortam sağlıyoruz

Siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede konaklama deneyimi sunmak için her türlü kaynaktan gelen öneri ve şikayetlerini takip ediyor, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlüyor ve sizleri bu konuda şeffaf şekilde bilgilendiriyoruz.

Kolin Hotel Spa & Convention Center olarak olarak sizleri bölgemizde bulunan tüm tarihi alanlar ve kültürel miras listesindeki eşsiz güzellikler hakkında resepsiyonumuz aracılığı ile bilgilendiriyor ve otelimiz alanlarında, satış noktalarında tanıtıyoruz. Tarihi alanlar ve kültürel miras noktalarına ulaşım,  bu alanlarda davranış biçimleri ve kültürel değerleri ile alakalı  bilgilendirmeleri sağlıyoruz.

Sürekli gelişim ilkesi ile sürdürülebilirlik performansımıza ilişkin hedeflerimizi belirliyor ve ilerleyişimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Sürdürülebilirlikle alakalı tüm risklerimizi hesaplayarak risklerimizin şiddetini azaltma yönünde faaliyetlerimizi planlıyor ve düzenli aralıklarla risklerimizi gözden geçiriyoruz.

Yürürlükte olan, tabi olduğumuz yasalara ve sözleşmelere uyarak, çevreyi koruma yönünde, sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda üzerimize düşen görevleri hassasiyetle yerine getiriyoruz.

Cinsiyet, din, dil ırk, mezhep farkı, gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlayarak ayrımcılık yapmadan eşit haklara sahip olmasını sağlayan insan kaynakları politikasını benimsiyoruz

Çocuk haklarına saygı duymak, onları her türlü psikolojik, fiziksel ve ticari, sömürüye karşı korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunun önlenmesine yönelik, otelimiz çalışanlarına istismar ve taciz konularında eğitimler veriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın çocuk istismarına yönelik şüpheli bir durumu tespit etmesi halinde yönetime bilgi vermeleri gerekliliğini sıklıkla vurguluyoruz.

Kolin Hotel Spa & Convention Center olarak kadınlarımızı her alanda destekliyor ve onların istismar, taciz, ayrımcılık, mobbing, zorlama, iftira durumları ile karşı karşıya kalmamaları için gerekli önlemleri alıyoruz

Sürdürülebilirlik yönetim sistemini benimseyerek hem ülke ekonomisine hem de otel ekonomisine katkı sağlamaktayız

Sürdürülebilirlik yönetim sistemimizin sürekli gelişmesi için personel bilincinin artırılması da dahil olmak üzere teknolojik gelişmeler, çevresel düzenlemeler, yöresel faaliyetler ve misafir beklentilerini titizlikle takip ediyoruz.

Kolin Hotel Spa & Convention Center olarak ;

  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre üzerindeki olumsuz etkiyi minimum düzeye indirmeyi ve atıkların azaltılmasını sağlamayı,
  • Elektrik, su, doğalgaz, kimyasal tüketimlerimizin her geçen yıl azaltılması için faaliyetler planlamayı,
  • Satın alma sürecimizde çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler ile çalışmayı,
  • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirecekleri ve güven içinde çalışacakları çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Çalışanlarımız arasında her türlü ayrımcılığın önlenmesi, istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme konularında eşit haklar sağlamayı buna bağlı olarak çalışan sadakatini arttırmayı,
  • Tüm paydaşlarımız, çalışanlarımız ve misafirlerimizin sürdürülebilirlik bilincinin arttırmayı,
  • İnsan kaynakları yönetimimizde, iş etiği kuralları ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu, yasal çalışma saatleri ve ücretlendirmeyi benimsemeyi,

 

Taahhüt ediyoruz.